تبریک سال نو

سال 1395 با تمام اتفاقات خوب و بد در سراشیبی رفتن قرار دارد. سالی که برای مجموعه پرشیا گستر سال موفق و پر از تجربه های جدید بود. ما در سال 1395 همچون سال های گذشته مشتری مداری و ارائه خدمات با بهترین کیفیت را سر لوحه تمام فعالیت هایمان قرار دادیم و به این