جنرال الکتریک به جمع استفاده کنندگان از آفیس ۳۶۵ پیوست

مایکروسافت روز گذشته اعلام کرد که شرکت جنرال الکتریک به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های آمریکا، به جمع استفاده کنندگان از سرویس آفیس ۳۶۵ پیوسته است. جنرال الکتریک به عنوان یک شرکت چند ملیتی، بیش از 300.000 کارمند در ۱۷۰ کشور جهان دارد و این نشان می دهد که جامعه استفاده کنندگان از