پرشیا گستر از ابتدای تاسیس و در راستای توسعه تیم های فنی، افراد برجسته، مجرب و متخصص ذیل را در ساختار مدیریتی خود تجربه نموده است. این تیم با هوشیاری، درایت و تخصص بالا توانسته است مجموعه پرشیا گستر را در حوزه ارائه خدمات و محصولات سازمانی مایکروسافت در ایران و منطقه پیشرو نماید.

آرش آقاجانی
آرش آقاجانیمدیرعامل و عضو هیات مدیره
سید جمال حسینی
سید جمال حسینیرئیس هیات مدیره