پرشیا گستر از ابتدای تاسیس و در راستای توسعه تیم های فنی، افراد برجسته، مجرب و متخصص ذیل را در ساختار مدیریتی خود تجربه نموده است. این تیم با هوشیاری، درایت و تخصص بالا توانسته است مجموعه پرشیا گستر را در حوزه ارائه خدمات و محصولات سازمانی مایکروسافت در ایران و منطقه پیشرو نماید.

آرش آقاجانی
آرش آقاجانیمدیرعامل و عضو هیات مدیره
سید جمال حسینی
سید جمال حسینیرئیس هیات مدیره
امیر رجبی
امیر رجبیمدیر فنی و سرپرست توسعه نرم افزار
امیر وحید رودسری
امیر وحید رودسریمدیر دپارتمان نرم افزارهای موبایل
دکتر عاطفه کاظمی
دکتر عاطفه کاظمیمدیر پروژه های نرم افزاری
مرتضی صمدیان
مرتضی صمدیانمدیر دپارتمان مدیریت پروژه EPM