نمونه کارهای ما در پروژه ها

یکی از نقاط قوت و متمایز ما در پرشیا گستر تولید، توسعه و اجرای سامانه های سفارشی و همچتین طراحی، برندینگ و توسعه پرتال های سازمانی و اینترنتی مبتنی بر پلتفرم شیرپوینت می باشد. لذا در ذیل تعدادی از کارهای ما در این حوزه ها آورده شده است :

نمونه پرتال های سازمانی و اینترنتی

نمونه کارها 1
نمونه کارها 2
نمونه کارها 3
نمونه کارها 4
نمونه کارها 5
نمونه کارها 6
نمونه کارها 7
نمونه کارها 8
نمونه کارها 9
نمونه کارها 10
نمونه کارها 11
نمونه کارها 12
نمونه کارها 13
نمونه کارها 14
نمونه کارها 15
نمونه کارها 16
نمونه کارها 17
نمونه کارها 18

نمونه سامانه های سفارشی

نمونه کارها 19

شبکه اجتماعی فعالان اقتصادی - شیرپوینت 2013

نمونه کارها 20

سامانه فروش و ارتباط با مشتری

نمونه کارها 21

سامانه میز خدمات HelpDesk

نمونه کارها 22

مرکز هوش تجاری

نمونه کارها 23

سامانه مدیریت طرح ها و تسهیلات

نمونه کارها 24

سامانه مدیریت ثبت نام و دانش آموزان مدارس

نمونه کارها 25

سامانه مدیریت وظایف و پروژه ها

نمونه کارها 26

پروفایل و شبکه اجتماعی کاربران

نمونه کارها 27

نمونه کارها 28

سامانه مدیریت بر چرخه حیات ماشین آلات و تجهیزات فنی

نمونه کارها 29

سامانه بانکداری الکترونیک