Project Description

درباره سازمان

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سال ۱۳۷۷تاسیس گردیده، یکی از پنج شرکت تولیدی نفت و گاز و دومین شرکت تولید کننده گاز کشور می باشد . این شرکت مسئولیت تولید و توسعه اکثر میدان‌های خشکی را بر عهده دارد و در حال حاضر نزدیک به نیمی از گاز مورد نیاز کشور را تأمین می‌نماید.
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مسئولیت توسعه و تولید از ۸۰ میدان گازی و نفتی را بر عهده دارد که شامل ۵۱ میدان گازی و ۲۸ میدان نفتی و یک میدان گازی- نفتی می شود که تاکنون ۱۳ میدان گازی و ۱۳ میدان نفتی توسعه یافته و در مدار تولید هستند. ستاد این شرکت که مسئولیت سیاست گذاری و تدوین استراتژی تولید و توسعه را به عهده دارد در تهران و ستاد شرکت‌های بهره برداری نفت و گاز غرب ,شرق و زاگرس جنوبی به ترتیب در شهرهای کرمانشاه، مشهد مقدس و شیراز واقع است .

 

خدمات و راهکارهای ارائه شده

• طراحی و پیاده سازی پرتال سازمانی به همرا برندینگ اختصاصی مبتنی بر شیرپوینت ۲۰۱۳
• انتقال پرتال سازمانی به همراه برندینگ اختصاصی مبتنی بر شیرپوینت ۲۰۱۳