راه اندازی و استقرار

از آنجایی که نصب، راه اندازی و استقرار شیرپوینت در سازمانها نیازمند زیرساخت قدرتمند و با دسترس پذیری بالا میباشد، لذا طراحی و ایجاد معماری صحیح جهت فارم سرورهای شیرپوینت و محصولات سازمانی مرتبط مایکروسافت امری مهم و اجتناب ناپذیر است.

فناوری اطلاعات پرشیا گستر با توجه به تجربیات موفق در سطح کشور و طراحی فارم سرورهای قدرتمند با تواناییهای بالا برای سازمان های بزرگ، آمادگی ارائه خدمات مربوط به طراحی معماری فارم سرور سازمانها در مقیاس ها کوچک تا بزرگ را دارا میباشد. الگوها و معیارهای اصلی جهت استقرار فارم سرور های شیرپوینت توسط تیم معماری و زیرساخت پرشیا گستر شامل راه حل های شرکت مایکروسافت و شرکت اچ پی HP می باشد.

 مجموعه پرشیا گستر توانسته است موفق ترین فارم ها را در سه سطح زیر اجرایی نماید :

 1- Small Server Farm

2- Medium Server Farm

3- Large Server Farm

farm-plan

 تعدد سرورها در پروژه های اجرایی ما از حداقل یک سرور تا بیش از 20 سرور در سازمان ها متفاوت بوده است و بیش از 100 پروژه مختلف راه اندازی فارم شیرپوینت 2003، 2007، 2010 و 2013 توسط ما صورت گرفته است.

پرشیا گستر براساس نوع سازمان ها، توانسته از قابلیت های زیر جهت افزایش دسترس پذیری سرورها، افزایش بهره وری و افزایش سرعت در زیرساخت شرپوینت، استفاده نماید و آمادگی استقرار آنها در سازمان شما را دارد :

  • قابلیت Clustering بانک های اطلاعاتی SQL

  • قابلیت Always-On بانک های اطلاعاتی SQL

  • قابلیت Load Balancing در سطح WFE

  • قابلیت RAID در سطح سرورها

  • قابلیت Backup گیری در سطح فارم

  • قابلیت Disaster Recovery در سطح فارم