Project Description

درباره سازمان 

سازمان مدیریت صنعتی، با پشتوانه بیش از ۵۰ سال حضور موثر در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور ماموریت خود را کمک به توسعه ظرفیت مدیریت و تحول و بهسازی سازمان ها و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق مشاوره، آموزش و تحقیق می داند و می کوشد تا:
راهبران بخش کسب و کار را در هر اندازه ای از حجم فعالیت، برای حضور در شرایط پیش رو یاری کند.
به بنگاه های اقتصادی کشور در زمینه اتخاذ استراتژی های مناسب در راستای طراحی و اجرای تغییر و تحولات موثر برای ارتقاء سطح عملکرد و بهره وری آنها کمک کند.
دانش نظری و مهارت های مورد نیاز رهبران و مدیران سازمان ها (در شرایط فعلی و آینده) را توسعه دهد.
به مـدیران و سـیاسـتگـذاران در تشخیص مسائل و چالشهای فرارو و انتخاب راهبردها از طریق مشاوره و پژوهش یاری رساند.

 

خدمات و راهکارهای ارائه شده

  • استقرار و راه اندازی شیرپوینت ۲۰۱۳
  • طراحی، سفارشی سازی و استقرار وب سایت اینترنتی فارسی و انگلیسی با قابلیت Responsive و Mobile Friendly
  • طراحی و استقرار وب سایت اینترنتی زیرمجموعه سایت اصلی شامل ۶ زیرسایت تخصصی و اصلی
  • انتقال و ارتقاء برخی اطلاعات وبسایت فعلی به وبسایت جدید
  • آموزش و مشاوره تخصصی
  • پشتیبانی و نگهداری