اگر علاقمند هستید توسط ابزارهایی کاربردی مانند ویدئوهای آموزشی، فایلها، پوستر ها و …  بیشتر درباره امکانات شرپوینت بدانید و یا شرپوینت را به دوستان و مشتریان خود معرفی کنید میتوانید از ابزارهای SharePoint Productivity Hub و SharePoint Adoption kit 2013 استفاده کنید. این ابزارها از طریق آدرسهای زیر قابل دسترس هستند :