تیم مدیریت محصول شرپوینت مایکروسافت، طی هفته گذشته Feature Pack 2 شیرپوینت 2016 را با قابلیت های جدید عرضه کرد.

Feature Pack 2 که از طریق مجموعه آپدیت سپتامبر 2017 شرپوینت عرضه شده است، شامل قابلیت های جدید براساس درخواستها و فیدبک مشتریان و برنامه نویسان میباشد که در SharePoint Framework قرار گرفته است. پیش تر مایکروسافت Feature Pack 1 را برای چارچوب شرپوینت عرضه کرده بود که دارای امکانات اولیه بود ولی در Feature Pack 2 ابزارهای جدیدی را برای این چارچوب عرضه کرد. (Feature Pack 2 شامل کلیه ابزارها و امکانات عرضه شده در Feature Pack 1 میباشد)

SharePoint Framework یا SPFx یک مدل صفحه و وب پارت می باشد که به صورت کامل توسعه و برنامه نویسی سمت کاربر یا Client-Side را پشتیبانی می کند و به راحتی با اطلاعات و داده های شرپوینت یکپارچه می شود و از ابزارهای متن باز یا Open Source پشتیبانی میکند. با استفاده از چارچوب شرپوینت می توانید از تکنولوژی های مدرن وب و ابزارهای مربوطه در جهت تولید صفحات، وب پارت ها و اپ ها برای محیط های عملیاتی با ساختار Responsive و Mobile Friendly استفاده کنید.

SharePoint Framework

Feature Pack 2 برای شرپوینت 2016 شامل زیرساخت پایه برای میزبانی از وب پارت های مدرن و ویرایش حرفه ای اطلاعات می باشد و شامل هسته SPFx و API  ها و پکیج توسعه SPFx و پنل های مربوطه می باشد.

منابع

آشنایی با امکانات فیچر پک 2 :

https://technet.microsoft.com/library/mt826233(v=office.16).aspx

آشنایی با امکانات فیچر پک 1 :

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=832679

آشنایی با SharePoint Framework :

https://blogs.office.com/en-us/2016/05/04/the-sharepoint-framework-an-open-and-connected-platform/

دانلود Feature Pack 2  (شامل آپدیت امنیتی برای شرپوینت) :

https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt715807(v=office.16).aspx#BKMK_2016

 

ویدئو های آموزشی