پرشیا گستر در تازه ترین پروژه خود موفق به راه اندازی زیر ساخت محصولات سازمانی مایکروسافت در شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) شد.

این پروژه شامل استقرار و عملیاتی سازی محصولات Exchange 2016 ، SharePoint ۲۰۱۶ و Office Online 2016 برای استفاده ۲۰۰۰ کاربر همزمان و بر مبنای پشتیبانی کامل از HA می باشد.

در حال حاضر کلیه ی کاربران فوق از امکانات سایت های شخصی  Social Enterprise ، My Sites، اشتراک اسناد و همکاری سازمانی شیرپوینت ۲۰۱۶ و One Drive استفاده می کنند.