شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای فراهم سازی فضای تعاملات درون سازمانی شامل امکانات ارسال پیام درون سازمانی، کنفرانس صوتی و تصویری از طریق دسکتاپ و Mobility، استفاده از نرم افزار Skype for Business 2015 را در دستور کار قرار داد.

لذا در همین راستا شرکت پرشیا گستر بعنوان مجری این پروژه انتخاب گردید و توانست زیر ساخت و نرم افزار مربوطه را به صورت HA جهت استفاده کلیه پرسنل شرکت راه آهن بصورت Desktop و Mobility  در داخل و خارج سازمان فراهم سازد.