قرارداد طراحی، توسعه و پیاده سازی نرم افزار مدیریت رتبه بندی فعالان اقتصادی در بستر MVC.NET با شرکت پرشیا گستر منعقد گردید .

این سامانه به صورت یکپارچه وظیفه ارائه خدمات رتبه بندی به اعضای اتاق ایران و فعالان اقتصادی را برعهده دارد.