پیرو قرارداد فی مابین شرکت پرشیا گستر و شرکت همراه اول در راستای استقرار، پیاده سازی، آموزش، توسعه ماژول ها و سفارشی سازی سامانه جامع مدیریت پروژه سازمانی مایکروسافت EPM در مجموعه همراه اول، این قرارداد براساس تمام نیازهای کارفرما نهایی و با موفقیت تحویل کارفرما گردید.

پشتیبانی و توسعه سایر بخش ها در فازهای بعدی نوید بخش همکاری ادامه دار دو مجموعه خواهد بود.

ertebatat-sayar