پورتال سازمانی شرکت انرژی دانا بر روی پلتفرم شرپوینت 2016 توسط شرکت پرشیا گستر طراحی و به بهره برداری رسید.

انرژی دانا-1