پورتال سازمانی شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران بر روی بستر شرپوینت توسط شرکت پرشیا گستر طراحی و راه اندازی شد. 

این پورتال علاوه بر امکانات تعاملی داخلی، شامل فرم ها و فرآیندهای سازمانی جهت تسهیل خدمات درون سازمانی می باشد.

ipmi